Plan polowań zbiorowych

Zarząd koła łowieckiego „Darz Bór” informuje członków koła, że w aplikacji PZŁ EKEP, został udostępniony plan polowań zbiorowych w sezonie 2022/23. Pierwsze polowanie odbędzie się w dniu 23.10 w obwodzie 214 – Naszacowice / Rogi. Zapraszamy do zapoznania się z planem i aktywnego uczestnictwa w polowaniach.

Darz Bór.