Prace gospodarcze – kolejny termin.

Zarząd koła łowieckiego „Darz Bór” wyznacza kolejny termin wykonywania prac grupowych w łowisku w dniu 15.10 (sobota). Zbiórka myśliwych będzie przy domku myśliwskim w Gaboniu o godzinie 8:00, podczas której zostaną przydzielone prace, które zostały zaplanowane do wykonania. Koledzy myśliwi, którzy zdecydują się na wykonywanie prac na rzecz łowiska, są proszeni o potwierdzenie swej obecności, u Kolegi Podłowczego Leszka Stanisza.

Darz Bór.