Historia naszego koła

Jak powszechnie wiadomo utworzenie nowego koła nie jest rzeczą prostą. Muszą być spełnione niezbędne warunki – głównie potrzebny jest wolny teren z przeznaczeniem na gospodarkę łowiecką. Dlatego też  najczęściej utworzenie nowego koła następuje w wyniku podziału koła już istniejącego…. i tak też było w naszym przypadku. Członkowie utworzonego znacznie wcześniej koła łowieckiego „Cis” w Nowym Sączu, podjęli decyzję o jego podziale na dwa odrębne koła. Tak też z koła „Cis” posiadającego trzy obwody łowieckie, wyodrębniono nowe koło, które przyjęło nazwę „Darz Bór” z terenem obejmującym dwa obwody, należące uprzednio do koła „Cis” . Obwód leśny „228 (244) – Gaboń” o powierzchni 3.991 hektarów i obwód polny „214 (222) – Podegrodzie” o powierzchni 5.153 hektary. Formalnym i prawnym potwierdzeniem działalności nowego koła łowieckiego „Darz Bór” było jego wpisanie w dniu 19 lipca 1982 w Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu do Rejestru Kół Łowieckich w dawnym Województwie nowosądeckim.

Założycielami nowo powstałego koła, byli koledzy myśliwi: Tadeusz Dusza – Prezes, Mikołaj Topuziak – Łowczy, Eugeniusz Czułowski – Sekretarz, Franciszek Janczarzyk – Skarbnik, Józef Połomski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Stanisław Zygmunt, Marian Kozieł, Józef Strzemecki, Czesław Chełmecki, Tadeusz Warzecha, Piotr Kielec, Edward Wieciech, Franciszek Skałka, Jan Studziński, Jan Potoniec, Dionizy Spiradek, Maciej Brożek. Do dzisiaj czynnymi założycielami członkami, koła jest 5 kolegów myśliwych a  nasze koło liczy 56 członków zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim.

Dużym wydarzeniem w życiu koła, była podjęta w 1997 roku inicjatywa grupy myśliwych pod przewodnictwem kolegi Zbigniewa Wardęgi, budowy własnego domku myśliwskiego. Na jego lokalizację wybrano przepiękne miejsce, pośród gęstwin leśnych u podnóża Przehyby na którym w ówczesnych czasach stała „leciwa szopa”, należąca do Nadleśnictwa Stary Sącz. Opracowaliśmy wstępne założenia budowlane, kosztorysowe, uzyskaliśmy wstępną akceptację naszych planów w Nadleśnictwie, oraz niemal jednogłośną akceptację Walnego Zgromadzenia Koła. Domek został wybudowany prawie w całości przez członków i kandydatów koła, środki finansowe pochodziły z dodatkowych składek myśliwych. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu myśliwych i ogromnemu wkładowi pracy, koszty budowy okazały się niewielkie….. domek będzie służył nam jeszcze przez wiele lat !!!

W zarządzie koła na przestrzeni jego historii zasiadali:

Kadencja 1982: Tadeusz Dusza – Prezes, Mikołaj Topuziak – Łowczy, Eugeniusz Czułowski – Sekretarz,  Franciszek Janczarzyk -Skarbnik

Kadencja 1984: Eugeniusz Czułowski – Prezes, Mikołaj Topuziak – Łowczy, Józef Połomski – Sekretarz, Zbigniew Wardęga – Skarbnik

Kadencja 1986: Mikołaj Topuziak – Prezes, Józef Połomski – Łowczy, Stanisław Skoczeń – Sekretarz, Zbigniew Wardęga – Skarbnik

Kadencja 1989: Mikołaj Topuziak – Prezes, Józef Połomski – Łowczy, Ryszard Salawa – Sekretarz, Stanisław Skoczeń – Skarbnik

Kadencja 1991: Mikołaj Topuziak – Prezes, Józef Połomski – Łowczy, Józef Strzemecki – Sekretarz, Ryszard Salawa – Skarbnik

Kadencja 1994: Mikołaj Topuziak – Prezes, Józef Połomski – Łowczy, Zbigniew Wardęga – Sekretarz, Ryszard Salawa – Skarbnik

Kadencja 1997: Mikołaj Topuziak – Prezes, Józef Połomski – Łowczy, Józef Strzemecki – Sekretarz, Ryszard Salawa – Skarbnik, Zbigniew Wardęga – Podłowczy

Kadencja 1998: Stanisław Zygmunt – Prezes, Zbigniew Wardęga – Łowczy, Józef Strzemecki – Sekretarz, Ryszard Salawa- Skarbnik

Kadencja 2005: Stanisław Zygmunt – Prezes, Piotr Konstanty – Łowczy, Józef Strzemecki – Sekretarz, Ryszard Salawa – Skarbnik

Kadencja 2010: Józef Strzemecki – Prezes, Piotr Konstanty – Łowczy, Krzysztof Korona – Podłowczy, Grzegorz Wolak – Skarbnik, Wojciech Kulig – Sekretarz.

Kadencja 2015: Józef Strzemecki – Prezes, Piotr Konstanty – Łowczy, Krzysztof Korona – Podłowczy, Grzegorz Wolak – Skarbnik, Wojciech Kulig – Sekretarz. W trakcie trwania kadencji Zarządu z powodu rezygnacji ze stanowiska Podłowczego – Krzysztofa Korony, Walne Zgromadzenie Koła na to stanowisko wybrało kolegę, Leszka Stanisza.

Kadencja 2023:  Grzegorz Wolak – Prezes, Wojciech Kulig – Łowczy, Leszek Stanisz – Podłowczy, Jarosław Pogwizd – Skarbnik, Sławomir Stawiarski – Sekretarz.

„DARZ BÓR”