Obwody łowieckie

Nasze koło gospodaruje na dwóch obwodach łowieckich – 214 (stary numer 222) i 228 (stary numer 244) , położonych w przepięknym zakątku Polski – Beskidzie Sądeckim i Kotlinie Sądeckiej.

Obwód 214 ma charakter polno-leśny, o powierzchni użytkowej 4.093 hektarów, rozciągający się pomiędzy miejscowościami: Podegrodzie, położonej na lewym brzegu rzeki Dunajec w centrum Kotliny Sądeckiej a miejscowościami Szczereż, Jazowsko i Gołkowice Dolne. Obwód posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu, występują tutaj fliszowe wzgórza, porozcinane licznymi wąwozami, strumieniami i lasami posiadającymi naturalny urok dzikości. W obwodzie tym występują także stawy wodne, które są siedliskiem dla różnorodnego ptactwa. W obwodzie można spotkać zarówno zwierzynę grubą jak i drobną – jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny, borsuki, zające, bażanty, kuropatwy, kaczki, grzywacze.

Obwód 228 ma charakter leśny, typowo górski o łącznej powierzchni użytkowej 3.991 hektarów. Najwyższym szczytem górskim w obwodzie jest Przehyba ( 1175 m n.p.m.), położona w głownym grzbiecie Pasma Radziejowej. Przehyba jest miejscem krzyżowania się licznych szlaków turystycznych, prowadzących do Szczawnicy, Krościenka, Starego Sącza, Rytra, Piwnicznej-Zdroju. Na zachodnim wierzchołku szczytu znajduje się schronisko turystyczne oraz radiowo telewizyjny ośrodek nadawczy z 87 metrową stalową wieżą. Ze szytu rozciąga się przepiękny widok w kierunku Tatr i Pienin. W obwodzie tym w miejscowości Gaboń, wybudowaliśmy nasz domek myśliwski z zapleczem noclegowym. Jest on dla nas miejscem spotkań i wypadów na łowy. Domek myśliwski leży na wysokości 350 m n.p.m. – łatwo więc zauważyć, że różnica wzniesień pomiędzy najniżej a najwyżej położonym punktem w obwodzie to …aż 825 metrów !! Występująca w tym obwodzie zwierzyna to głownie Jelenie, sarny, dziki ale można też spotkać przy odrobinie szczęścia Niedźwiedzia Brunatnego, Rysia, Wilka,…. czy też i Jarząbka

Na terenie obwodów prowadzimy zakrojne na szeroką skalę intensywne prace gospodarcze. Budowane są przez nas urządzenia łowieckie, służące między innymi dokarmianiu występującej zwierzyny. Prowadzimy rozsądną politykę łowiecką i działania służące ochronie zwierzyny przed kłusownictwem. Wszystko to doprowadziło do zwiększenia populacji zwierzyny grubej i tej rzadko występującej w naszych łowiskach