Hubertus Krynicki, nowosądeckiego okręgu PZŁ.

Zapraszamy wszystkich sympatyków łowiectwa, oraz członków naszego koła, wraz z rodzinami, na obchody uroczystego Hubertusa Krynickiego. Uroczystości rozpoczną się w dniu 26 września o godzinie 11-tej, Mszą Hubertowską w Kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Krynicy Zdroju. Obchodom Hubertusa, będą towarzyszyć liczne wydarzenia związane z tradycją i kulturą łowiecką.

Członkowie koła łowieckiego „Darz Bór”, którzy zechcą uczestniczyć w uroczystościach, oraz biesiadzie hubertowskiej, proszeni są o zgłaszanie swojego udziału do Sekretarza Koła do dnia 19 września.

DARZ BÓR.

Ostatnie pożegnanie.

Z głębokim żalem, żegnamy naszego kolegę i przyjaciela Jana Mroza. Kolega Jan, był wieloletnim członkiem naszego koła. Jego śmierć, okryła głębokim smutkiem naszą brać myśliwską. Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia. Uroczystości żałobne odbędą się w dniu 6 sierpnia w Kościele Parafialnym w Marcinkowicach.

„Niech mu knieja wiecznie szumi” DARZ BÓR.

Walne Zgromadzenie Członków Koła.

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Nowym Sączu działając na podstawie par. 55 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zwołuje na dzień 24 lipca (sobota) 2021 Walne Zgromadzenie Członków Koła. Odbędzie się ono w domku myśliwskim na Gaboniu o godz. 9:00. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w Kraju prosimy o uczestnictwo w maseczkach ochronnych podczas Walnego Zgromadzenia. Obecność na WZ będzie brana pod uwagę przy wydawaniu upoważnień do polowania indywidualnego przez Łowczego Koła.

Przestrzeliwanie broni

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór”, informuje członków koła, że coroczne obowiązkowe przestrzeliwanie broni, odbędzie się w dniu 16 maja od godziny 9-tej, na strzelnicy w Tyliczu.

Darz Bór

Wesołych Świąt !!

Na nadchodzące Święta Wielkanocne, życzymy wszystkim, zdrowia, wielu radosnych i ciepłych chwil, oraz odpoczynku przy rodzinnym stole.

Niech ten czas napełni nas wszystkich nadzieją, optymizmem i energią

DARZ BÓR

Żegnamy Cię drogi Kazimierzu !!

Z głębokim smutkiem i żalem, żegnamy naszego serdecznego kolegę, przyjaciela i myśliwego Kazimierza Kamińskiego. Kolega Kazimierz, był wieloletnim, działaczem naszego Koła, jego zasług i wkładu pracy, nie sposób wymienić w kilku zdaniach. Łowiectwo było jego pasją, każdy z nas mógł liczyć na jego pomoc i dobrą radę. Jego niespodziewana śmierć, jeszcze do nas wszystkich nie dotarła. Być może uzmysłowimy sobie to na pierwszej zbiórce podczas polowania, gdy jego miejsce będzie puste. Żegnaj drogi przyjacielu, niech Ci knieja wiecznie szumi.

Uroczystości pogrzebowe odbędą w dniu 9 stycznia w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Nowym Sączu – Zawadzie o godzinie 12-tej.

DARZ BÓR.

Wesołych Świąt !!

Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia, przyjmijcie życzenia pełnych radości i spokoju Świąt. Niech ten czas wypełniony będzie ciepłem i rodzinną atmosferą. Dużo zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności.

Darz Bór.

Zmiana adresu korespondencyjnego

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Nowym Sączu działając na podstawie §64 pkt.1 Statutu PZŁ podjął uchwałę 17/2020 o tymczasowej zmianie adresu korespondencji Koła na adres Sekretarza Koła do odwołania. Ma to na celu ułatwienie pracy Zarządu w czasie pandemii COVID-19. Prosimy o przesyłanie poczty na adres: Wojciech Kulig, 33-390 Łącko 275.

Darz Bór.

Myśliwskie pożegnanie kolegi Franciszka Skałki

Z przykrością i głębokim żalem, żegnamy kolegę Franciszka Skałkę. Prawego człowieka, myśliwego, wieloletniego członka naszego koła. Wśród nas kolegów w tym smutnym dniu, chyba każdy z nas czuje się pozbawiony jakiejś cząstki, która wiązała się z Franciszkiem. Żegnamy Cię Drogi Kolego. Niech Święty Hubert towarzyszy Tobie w Krainie Wiecznych Łowów.

Zarząd i Myśliwi Koła Łowieckiego „Darz Bór”.

Elektroniczna książka pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” informuje, że od dnia 1 sierpnia 2020 wprowadza elektroniczną książkę ewidencji pobytu myśliwych w łowisku (EKEP), podczas wykonywania polowania indywidualnego. Od tego terminu, dotychczasowy sposób rejestrowania wyjść przestaje funkcjonować.

Aby uzyskać dostęp do elektronicznej książki, należy założyć konto na platformie PZŁ https://systemkl.pzlow.pl i postępować zgodnie z instrukcjami. Po zarejestrowaniu konta należy na swój telefon, pobrać bezpłatną aplikację „PZŁ EKEP” z „Sklep Play” lub „APP Store”. Po wprowadzeniu wcześniej otrzymanych danych logowania do konta, można rozpocząć korzystanie z książki w wersji elektronicznej.

W szczególnych sytacjach dopuszczalne będzie wpisanie pobytu do elektronicznej książki, przez Łowczego, Sekretarza, lub innego myśliwego posiadającego dostęp do elektronicznej książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Darz Bór.