Wesołego Alleluja !

Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy, przyniosą wszystkim same radosne i szczęśliwe dni. Niech będą doskonałą okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych.

Darz Bór.

Prace w łowisku

W dziale Galeria zdjęć, została dodana nowa galeria – „Prace w łowisku”. Zapraszamy do „zajrzenia” i obejrzenia tego co robimy, aby racjonalnie użytkować i skuteczniej dbać o warunki bytowania zwierzyny. Kolegów myśliwych zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w organizowanych przez Zarząd pracach gospodarczych.

Darz Bór

Zawody strzeleckie

W dniu 6 maja na strzelnicy myśliwskiej „u leśników” odbyły się zawody strzeleckie o puchar Prezesa koła łowieckiego „Darz Bór”. W zawodach stawiła się liczna grupa naszych myśliwych. Najcelniejszym okiem, i pewną ręką, wykazał się kolega Jarosław Pogwizd , który wygrał zawody, zajmując pierwsze miejsce. Na miejscu drugim i trzecim uplasowali się kolejno, koledzy Rafał Konieczny i Leszek Stanisz. Gratulujemy kolegom i życzymy dalszych sukcesów !!

Darz Bór

Walne Zgromadzenie

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Nowym Sączu, działając na podstawie § 38 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, zwołuje na dzień 20 maja 2023 ( sobota ) Walne Zgromadzenie Członków Koła. Odbędzie się ono o godzinie 9:00 w domku myśliwskim w Gaboniu.

W związku z tym, że podczas WZ, będą poruszane ważne sprawy dotyczące działalności naszego koła, oraz wybory do organów koła, Zarząd prosi o obowiązkową obecność wszystkich Członków Koła.

Przestrzeliwanie broni

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór”, informuje członków koła, że coroczne obowiązkowe przestrzeliwanie broni, odbędzie się w dniu 6 maja od godziny 9-tej, na strzelnicy w Tyliczu.

Spokojnych i Pogodnych Świąt Wielkanocnych.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy, przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia – wielu łask Bożych, zdrowia, optymizmu, odpoczynku od codziennego zabiegania, wszelkiej pomyślności. Jezus prawdziwie zmartwychwstał – Alleluja !!

Darz Bór.

Prace gospodarcze – kolejny termin.

Zarząd koła łowieckiego „Darz Bór” wyznacza kolejny termin wykonywania prac grupowych w łowisku w dniu 15.10 (sobota). Zbiórka myśliwych będzie przy domku myśliwskim w Gaboniu o godzinie 8:00, podczas której zostaną przydzielone prace, które zostały zaplanowane do wykonania. Koledzy myśliwi, którzy zdecydują się na wykonywanie prac na rzecz łowiska, są proszeni o potwierdzenie swej obecności, u Kolegi Podłowczego Leszka Stanisza.

Darz Bór.

Plan polowań zbiorowych

Zarząd koła łowieckiego „Darz Bór” informuje członków koła, że w aplikacji PZŁ EKEP, został udostępniony plan polowań zbiorowych w sezonie 2022/23. Pierwsze polowanie odbędzie się w dniu 23.10 w obwodzie 214 – Naszacowice / Rogi. Zapraszamy do zapoznania się z planem i aktywnego uczestnictwa w polowaniach.

Darz Bór.

Informacja – prace gospodarcze

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Nowym Sączu w dniu 11 czerwca uchwaliło zmiany, w których odstąpiono od wypłacania wynagrodzenia za wykonane prace gospodarcze w łowisku. Wszyscy koledzy myśliwi poniżej 65 lat, którzy do tej pory nie wykonywali żadnych prac gospodarczych, zobowiązni byli do wniesienia opłaty ryczałtowej w wysokości 200zł w każdym sezonie, jako opłaty za prace społeczne na rzecz Koła. Walne Zgromadzenie Koła zmieniło te zasady, i zobowiązało każdego myśliwego do przepracowania w każdym roku gospodarczym 16 godzin roboczych. Myśliwi, którzy nie przepracują takiej ilości godzin, zobowiązani będą do wniesienia opłaty, za każdą nie przepracowaną godzinę w wyskości 30zł. Po zakończeniu każdego sezonu Skarbnik Koła będzie rozliczał przepracowane godziny i pobierał stosowną opłatę za nie przepracowane godziny proporcjonalnie do wyznaczonego limitu godzin. W przypadku nie przepracowania ani jednej godziny będzie to kwota 480 zł.

Na chwilę obecną Zarząd wyznacza trzy terminy wykonywania prac grupowych w łowisku. Są to następujące dni : 23 lipca (sobota), 20 sierpnia (sobota), 10 września (sobota). W wyżej wymienionych terminach zbiórka myśliwych będzie przy domku myśliwskim w Gaboniu o godzinie 8:00, podczas której zostaną przydzielone prace, które zostały zaplanowane do wykonania. Koledzy myśliwi, którzy zdecydują się na wykonywanie prac na rzecz łowiska, są proszeni o potwierdzenie swej obecności, na co najmniej dwa dni wcześniej u Kolegi Podłowczego Leszka Stanisza. W razie jakichkolwiek pytań, można zasięgnąć informacji u dowolnego Członka Zarządu Koła.

         Przypominamy również, że Walne Zgromadzenie Koła, uchwaliło podniesienie składki członkowskiej z 240zł do 400zł na rok.

Darz Bór.

Ostatnie pożegnanie

Z przykrością i głębokim żalem, żegnamy kolegę Mariana Pawlika. Prawego człowieka, myśliwego, wieloletniego członka naszego koła. Wśród nas kolegów w tym smutnym dniu, chyba każdy z nas czuje się pozbawiony jakiejś cząstki, która wiązała się z kolegą Marianem. Żegnamy Cię Drogi Kolego. Niech Święty Hubert towarzyszy Ci w Krainie Wiecznych Łowów.

Msza Św. Żałobna zostanie odprawiona w dniu 28maja 2022 o godzinie 13.30 w kaplicy na cmentarzu Gołąbkowice, przy ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu.