Myśliwskie pożegnanie kolegi Franciszka Skałki

Z przykrością i głębokim żalem, żegnamy kolegę Franciszka Skałkę. Prawego człowieka, myśliwego, wieloletniego członka naszego koła. Wśród nas kolegów w tym smutnym dniu, chyba każdy z nas czuje się pozbawiony jakiejś cząstki, która wiązała się z Franciszkiem. Żegnamy Cię Drogi Kolego. Niech Święty Hubert towarzyszy Tobie w Krainie Wiecznych Łowów.

Zarząd i Myśliwi Koła Łowieckiego „Darz Bór”.

Walne Zgromadzenie Członków Koła

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Nowym Sączu działając na podstawie par. 55 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zwołuje na dzień 26 września (sobota) 2020 Walne Zgromadzenie Członków Koła. Odbędzie się ono w domku myśliwskim na Gaboniu o godz. 9:00. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w Kraju prosimy o uczestnictwo w maseczkach ochronnych podczas Walnego Zgromadzenia.

Darz Bór

Elektroniczna książka pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” informuje, że od dnia 1 sierpnia 2020 wprowadza elektroniczną książkę ewidencji pobytu myśliwych w łowisku (EKEP), podczas wykonywania polowania indywidualnego. Od tego terminu, dotychczasowy sposób rejestrowania wyjść przestaje funkcjonować.

Aby uzyskać dostęp do elektronicznej książki, należy założyć konto na platformie PZŁ https://systemkl.pzlow.pl i postępować zgodnie z instrukcjami. Po zarejestrowaniu konta należy na swój telefon, pobrać bezpłatną aplikację „PZŁ EKEP” z „Sklep Play” lub „APP Store”. Po wprowadzeniu wcześniej otrzymanych danych logowania do konta, można rozpocząć korzystanie z książki w wersji elektronicznej.

W szczególnych sytacjach dopuszczalne będzie wpisanie pobytu do elektronicznej książki, przez Łowczego, Sekretarza, lub innego myśliwego posiadającego dostęp do elektronicznej książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Darz Bór.

Wakacyjny konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży.

Zapraszamy do wspólnej, wakacyjnej zabawy w ramach konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży, „Zwierzaki w kadrze”. Do wygrania weekndowy pobyt w OHZ Mikołajki dla całej rodziny !! Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie ? Wykonać zdjęcie dzikiego zwierzaka w jego środowisku naturalnym i przesłać do 6 sierpnia do organizatora konkursu – Polski Związek Łowiecki – Zarząd Główny.

Karta zgłoszenia oraz regulamin konkursu – dostępne tutaj: https://www.pzlow.pl/wakacyjny-konkurs-fotograficzny-dla-dzieci-i-mlodziezy-do-wygrania-pobyt-w-ohz-mikolajki/

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem, żegnamy Drogiego Przyjaciela, Kolegę, Nauczyciela i Wychowawcę wielu pokoleń młodzieży myśliwskiej naszego koła łowieckiego, Franciszka Steca. Jego śmierć, okryła żałobą i głębokim smutkiem, całą naszą brać myśliwską. Historia naszego koła, jest nierozerwalnie związana z jego postacią. W naszej pamięci, drogi Franciszku, pozostaniesz zawsze pogodny i służący dobrą radą. Niech Ci „knieja wiecznie szumi”. Rodzinie i Najbliższym, składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd i koledzy, Koła Łowieckiego „Darz Bór”

Uroczystości żałobne odbędą się w dniu 11 lipca, o godzinie 11-tej, w Kościele Parafialnym w Obidzy.

Przestrzeliwanie broni

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór”, informuje członków koła, że coroczne obowiązkowe przestrzeliwanie broni, odbędzie się w dniu 8 sierpnia od godziny 9-tej, na strzelnicy w Tyliczu.

Darz Bór

Pamięci naszego kolegi Ryszarda.

Z głębokim smutkiem informujemy, że odszedł „do krainy wiecznych łowów” nasz serdeczny przyjaciel i kolega – Ryszard Salawa. Kolega Ryszard był zasłużonym działaczem Polskiego Związku Łowieckiego i naszego Koła Łowieckiego. Uroczystości żałobne odbędą się w dniu 5 czerwca o godzinie 11.30 w Nowym Sączu na Cmentarzu Komunalnym Gołąbkowice, przy ulicy Lwowskiej.

Zarząd i Myśliwi Koła Łowieckiego „Darz Bór”.

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, w dniach: od 18 maja do 7 czerwca 2020 na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Akcja ta będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotu, oraz jej ręczne wyłożenie.

DARZ BÓR

Komunikat Zarządu Okręgowego PZŁ w Nowym Sączu.

W związku z sytuacją związaną z wystąpieniem na terenie naszego kraju choroby COVID-19, Biuro Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Nowym Sączu pracuje zdalnie.

W związku z tym:

  • Siedziba biura przy ul. Kusocińskiego 47 w Nowym Sączu jest zamknięta dla interesantów do odwołania.
  • Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji pocztą elektroniczną na adres zo.nowysacz@pzlow.pl. Jeśli potrzebują Państwo niezwłocznie przesłać dokumenty do Zarządu Okręgowego prosimy o ich zeskanowanie i przesłanie pocztą elektroniczną na ten sam adres.
  • Wszelkie umówione spotkania zostają odwołane.
  • Pracownicy biura Zarządu Okręgowego przechodzą na zdalny tryb pracy. Prosimy o kontakt drogą elektroniczną.
  • W sprawach wyjątkowo pilnych istnieje możliwość załatwienia ich w ramach dyżurów pracowniczych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 18 449 04 10.
  • Prosimy o śledzenie na bieżąco strony internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Nowym Sączu http://www.pzlownowysacz.pl.

DARZ BÓR

Zmiana numerów, obwodów łowieckich.

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” informuje, że zmianie uległa numeracja obwodów łowieckich dzierżawionych przez nasze koło łowieckie. Obwód łowiecki 222, ma teraz nowe oznaczenie 215, a obwód 244, oznaczenie 230.

DARZ BÓR