Kalendarz polowań

Lp. Zwierzęta łowne Polujemy
1. Łosie byki , klępy, łoszaki obejmuje się całoroczną ochroną
2. Jelenie szlachetne byki od 21.08. do końca lutego
łanie od 1.09 do 15.01
cielęta od 1.09 do końca lutego
3. Jelenie sika byki, łanie, cielęta od 1.10 do 15.01
4. Daniele byki od 1.09 do 31.01
łanie,

cielęta

od 1.09 do 15.01

od 1.09 do końca lutego

5. Sarny kozły od 11.05 do 30.09
kozy, koźlęta od 1.10 do 15.01
6. Dziki lochy przez cały rok
pozostałe (odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki) przez cały rok
7. Muflony tryki od 1.10 do końca lutego
owce, jagnięta od 1.10 do 15.01
8. Borsuki 0d 1.09 do 30.11
9. Tchórze, kuny (leśne i domowe) od 1.09 do 31.03
10. Lisy

Jenoty, norki amerykańskie i szop pracz

od 1.06 do 31.03

przez cały rok

11. Piżmaki od 11.08 do 15.04
12. Zające szaraki, dzikie króliki od 1.11 do 31.12
a w drodze odłowu do 15.01
13. Bażanty koguty od 1.10 do końca lutego
kury tylko w OHZ (bażanta) od 1.10 do 31.01
14. Kuropatwy od 11.09 do 21.10
a w drodze odłowu do 15.01
15. Kaczki krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice od 15.08 do 21.12
16. Gęsi zbożowe, białoczelne

gęgawe

od 01.09 do 21.12  a na terenie woj. zachodniopom. lubuskiego, welkopolskiego, dolnośl. do 31.01

od 01.09 do 21.12 a na terenie woj. zachodniopom. lubuskiego, wielkopolskiego,  dolnośl. do 31.01

17. Łyski od 15.08 do 21.12
18. Gołębie grzywacze od 15.08 do 30.11
19. Słonki od 1.09 do 21.12
20. Jarząbki od 1.09 do 30.11

Przez cały rok wolno polować na:

borsuki, tchórze, kuny: na terenach na których występuje Cietrzew lub Głuszec
lisy: na terenach obwodów łowieckich, na których występuje Cietrzew lub Głuszec lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy
piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.