KOŁO ŁOWIECKIE „DARZ BÓR”,
adres korespondencyjny:
33-390 Łącko 275
www.darzbor.org.pl

Skontaktuj się

KOŁO ŁOWIECKIE „DARZ BÓR”
NIP:734-10-78-509, Regon 490589830

Adres korespondencyjny:
Koło Łowieckie „Darz Bór” kol. Wojciech Kulig

Łącko 275

33-390 Łącko

Nasze obwody łowieckie:

Obwód 214 (stary numer 222) Podegrodzie.

Od północy granica obwodu biegnie od osiedla Bania (granica powiatu nowosądeckiego) drogą powiatową na południowy wschód, następnie drogą gminną, przez Mokrą Wieś do Gostwicy, gdzie na moście przechodzi na potok Gładyszówka i potokiem tym do rzeki Dunajec.Dalej biegnie Dunajcem w górę jego biegu do miejscowości Maszkowice, gdzie skręca na północny wschód i drogą lokalną przez Maszkowice, Dołki, Szczereż dochodzi dozbiegu gmin Podegrodzie, Łukowica i Łącko. Tu granica zmienia kierunek na wschodni i południową granicą gminy Łukowica (jednocześnie granicą powiatu nowosądeckiego i limanowskiego) dochodzi do szosy Łukowica – Naszczowice, skąd dalej polnymi drogami (granica powiatów) w kierunku północnym do punktu początkowego w osiedlu Bania.

Obwód 228 (stary numer 244) Gaboń.

Od północnego- wschodu granica obwodu biegnie od rzeki Dunajec w Gołcowicach Dolnych drogą na południe przez Gołkowice Górne, Skrudzinę do osiedla Kumorców. Stąd drogą wiejską grzbietową na Prehybę przez Złomisty Wierch. z Prehyby granica biegnie w kierunku zachodnim drogą grzbietową i szlakiem turystycznym przez górę Skałka do osiedla Przysłop. Tu skręca na północny zachód i drogą leśną biegnie do osiedla Mościska, skąd dalej drogą lokalną przez osiedle Buciarka, wieś Obidza, osiedle Błasiakówka o rzeki Dunajec w osiedlu Pasternik. Rzeką Dunajec, w dół jego biegu do punktu początkowego, tj. do mostu na drodze do Gołkowic.