Prace gospodarcze – kolejny termin.

Zarząd koła łowieckiego „Darz Bór” wyznacza kolejny termin wykonywania prac grupowych w łowisku w dniu 15.10 (sobota). Zbiórka myśliwych będzie przy domku myśliwskim w Gaboniu o godzinie 8:00, podczas której zostaną przydzielone prace, które zostały zaplanowane do wykonania. Koledzy myśliwi, którzy zdecydują się na wykonywanie prac na rzecz łowiska, są proszeni o potwierdzenie swej obecności, u Kolegi Podłowczego Leszka Stanisza.

Darz Bór.

Plan polowań zbiorowych

Zarząd koła łowieckiego „Darz Bór” informuje członków koła, że w aplikacji PZŁ EKEP, został udostępniony plan polowań zbiorowych w sezonie 2022/23. Pierwsze polowanie odbędzie się w dniu 23.10 w obwodzie 214 – Naszacowice / Rogi. Zapraszamy do zapoznania się z planem i aktywnego uczestnictwa w polowaniach.

Darz Bór.

Informacja – prace gospodarcze

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Nowym Sączu w dniu 11 czerwca uchwaliło zmiany, w których odstąpiono od wypłacania wynagrodzenia za wykonane prace gospodarcze w łowisku. Wszyscy koledzy myśliwi poniżej 65 lat, którzy do tej pory nie wykonywali żadnych prac gospodarczych, zobowiązni byli do wniesienia opłaty ryczałtowej w wysokości 200zł w każdym sezonie, jako opłaty za prace społeczne na rzecz Koła. Walne Zgromadzenie Koła zmieniło te zasady, i zobowiązało każdego myśliwego do przepracowania w każdym roku gospodarczym 16 godzin roboczych. Myśliwi, którzy nie przepracują takiej ilości godzin, zobowiązani będą do wniesienia opłaty, za każdą nie przepracowaną godzinę w wyskości 30zł. Po zakończeniu każdego sezonu Skarbnik Koła będzie rozliczał przepracowane godziny i pobierał stosowną opłatę za nie przepracowane godziny proporcjonalnie do wyznaczonego limitu godzin. W przypadku nie przepracowania ani jednej godziny będzie to kwota 480 zł.

Na chwilę obecną Zarząd wyznacza trzy terminy wykonywania prac grupowych w łowisku. Są to następujące dni : 23 lipca (sobota), 20 sierpnia (sobota), 10 września (sobota). W wyżej wymienionych terminach zbiórka myśliwych będzie przy domku myśliwskim w Gaboniu o godzinie 8:00, podczas której zostaną przydzielone prace, które zostały zaplanowane do wykonania. Koledzy myśliwi, którzy zdecydują się na wykonywanie prac na rzecz łowiska, są proszeni o potwierdzenie swej obecności, na co najmniej dwa dni wcześniej u Kolegi Podłowczego Leszka Stanisza. W razie jakichkolwiek pytań, można zasięgnąć informacji u dowolnego Członka Zarządu Koła.

         Przypominamy również, że Walne Zgromadzenie Koła, uchwaliło podniesienie składki członkowskiej z 240zł do 400zł na rok.

Darz Bór.

Ostatnie pożegnanie

Z przykrością i głębokim żalem, żegnamy kolegę Mariana Pawlika. Prawego człowieka, myśliwego, wieloletniego członka naszego koła. Wśród nas kolegów w tym smutnym dniu, chyba każdy z nas czuje się pozbawiony jakiejś cząstki, która wiązała się z kolegą Marianem. Żegnamy Cię Drogi Kolego. Niech Święty Hubert towarzyszy Ci w Krainie Wiecznych Łowów.

Msza Św. Żałobna zostanie odprawiona w dniu 28maja 2022 o godzinie 13.30 w kaplicy na cmentarzu Gołąbkowice, przy ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu.

Zawody strzeleckie

W dniu 21 maja na strzelnicy myśliwskiej „u leśników” odbyły się zawody strzeleckie koła łowieckiego „Darz Bór”. W zawodach stawiła się liczna grupa naszych myśliwych. Najcelniejszym okiem, i pewną ręką, wykazał się kolega Jarosław Pogwizd , który wygrał zawody, zajmując pierwsze miejsce. Na miejscu drugim i trzecim uplasowali się kolejno, koledzy Leszek Stanisz i Marcin Malinowski. Gratulujemy kolegom i życzymy dalszych sukcesów !!

Darz Bór

Walne Zgromadzenie Członków Koła

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Nowym Sączu, działając na podstawie § 38 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, zwołuje na dzień 11 czerwca 2022 ( sobota ) Walne Zgromadzenie Członków Koła. Odbędzie się ono o godzinie 9:00 w domku myśliwskim w Gaboniu.

W związku z tym, że podczas WZ, będą poruszane ważne sprawy dotyczące działalności naszego koła, Zarząd prosi o obowiązkową obecność wszystkich Członków Koła.

W dniu 22 maja ( niedziela ) od godz 9:00 na strzelnicy myśliwskiej w Tyliczu odbędzie się przestrzelanie broni dla Członków naszego Koła.

WESOŁYCH ŚWIĄT

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny. Pogody w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego.

Darz Bór.

Ostatnie pożegnanie.

Z głębokim żalem, żegnamy Drogiego, Kolegę, Nauczyciela i Wychowawcę wielu pokoleń młodzieży, Franciszka Józefów. Kolega Franciszek, był wieloletnim członkiem naszego koła. Będziemy go pamiętać jako osobę zawsze uśmiechniętą, służącą pomocą i dobrą radą. Jego śmierć, okryła nas żałobą i głębokim smutkiem. Franciszku, niech Ci „knieja wiecznie szumi”. Rodzinie i Najbliższym, składamy wyrazy głębokiego współczucia. Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona w dniu 25 lutego 2022 o godzinie 10.30 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich.

Zarząd i koledzy, Koła Łowieckiego „Darz Bór”

WESOŁYCH ŚWIĄT

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Wszystkim, radości, optymizmu, rodzinnych spotkań w atmosferze refleksji, oraz nadziei.

Niech ten Świąteczny czas, będzie czasem odpoczynku, zwolnienia oddechu i chwil roziskrzonych, kolędą i wspomnieniami.

DARZ BÓR.

Hubertus Krynicki, nowosądeckiego okręgu PZŁ.

Zapraszamy wszystkich sympatyków łowiectwa, oraz członków naszego koła, wraz z rodzinami, na obchody uroczystego Hubertusa Krynickiego. Uroczystości rozpoczną się w dniu 26 września o godzinie 11-tej, Mszą Hubertowską w Kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Krynicy Zdroju. Obchodom Hubertusa, będą towarzyszyć liczne wydarzenia związane z tradycją i kulturą łowiecką.

Członkowie koła łowieckiego „Darz Bór”, którzy zechcą uczestniczyć w uroczystościach, oraz biesiadzie hubertowskiej, proszeni są o zgłaszanie swojego udziału do Sekretarza Koła do dnia 19 września.

DARZ BÓR.