Prywatne Muzemu Przyrodniczo-Łowieckie "Łuczakówka"

W Krynicy Zdroju, przy ulicy Halnej znajduje się niezwykłe miejsce – Prywatne Muzeum Przyrodniczo Łowieckie „Łuczakówka” założone, zorganizowane i prowadzone przez Pana Józefa Łuczka – prywatnie, miłośnika przyrody i łowiectwa. W muzeum znajduje się kilkaset spreparowanych zwierząt, wiele z nich to gatunki prawnie chronione – zazwyczaj są to ofiary różnorakich wypadków drogowych, porażeń prądem elektrycznym oraz padnięte w wyniku ciężkich zim lub ze starości i innych zdarzeń losowych .  Cała kolekca objęta jest Certyfikatem wydanym przez Wojewodę Małopolskiego, wyrażającym zgodę na przetrzymywanie i posiadanie spreparowanych zwierząt objętych ochroną gatunkową.

W pierwszej sali  – zwanej przez właściciela „Salą ptasią” znajduje się ponad 300 spreparowanych ptaków, głównie śpiewających, ozdobnych i łownych.  Około 80% z nich to ptaki chronione. Zbiory były gromadzone przez ponad 30 lat i są pieczołowicie przechowywane w szklanych gablotach, wykonanych własnoręcznie przez Pana Józefa. Gabloty zabezpieczają okazy przed najgroźniejszym dla zbiorów kurzem a co za tym idzie bakteriami i roztoczami. Ogromne wrażenie robi także Paw indyjski, umieszczony w swej pełnej krasie na suficie sali.

W drugiej sali zwanej „Salą zwierzyny grubej i drapieżników”  znajdują się zbiory wieńców jelenich ( około 80 szt.)  i parostków sarnich ( około 250 szt), łopaty Łosia, poroża Danieli i Muflona. W szkalnych gablotach znajdują się natomiast spreparowane ssaki, drapieżniki i inna zwierzyna gruba. Na szczególną uwagę zasługują spreparowane w całości Wilki, Żbik, Wydra, Bóbr, Szopy Pracze, Rosomak, Ryś. Ogromne wrażenie robią egzemplarze zwierząt tworzące inscenizacje – lisy atakujące osłabionego dzika ze złamanym biegiem, lisy atakujące kozła, rodzina lisia przed norą, kuna leśna i kuna domowa atakujące chorego dzika, borsuk zagryzający młodego dzika, walka młodego lisa z kuną domową i wydrą, dwa gryzace się warchlaki. Sala ta składa się  z dwóch pomieszczeń wypełnionych zbiorami z blisko 30 lat polowania, zbierania i pozyskiwania w formie prezentów. Wszystkie egzemplarze zostały spreparowane własnoręcznie przez Pana Łuczaka do celów edukacyjnych.

Nie zawiedzie się ten, kto jest miłośnikiem polowań Safari. Można zobaczyć pięknie spreparowane medaliony zwierząt pozyskanych przez  Pana Józefa w Namibii w farmach na pustyni Kalahari.  Kudu Oryksa – zwanego antylopą końską, Sprinboka czyli antylopę skoczka, Hartebeesta( Bawolca) czyli antylopę krowią, Żyrafę oraz Strusia. Medialony Antylopy Gnu i Guźca zostały natomiast podarowane muzeum przez zaprzyjaźnionego kolegę z którym razem przebywali na Safari. Oprócz trofeów zwierzyny, przywiezione z Afryki zostały także kolekcje motyli, patyczaków, okazy trzech gatunków akacji afrykańskiej, próbki skał z pustyni oraz sól wypiętrzoną z wnętrza ziemi w rejonach pustynnych.

To jednak nie wszystko co można zobaczyć w tym magicznym miejscu. Właściciel posiada ogromną kolekcję replik broni palnej, myśliwskiej i wojskowej, wzorce amunicji myśliwskiej szwedzkiej firmy „Norma”. Nawet laik zwiedzający to miejsce musi się domyśleć, że właściciel kolekcji kocha także broń – wszakże to emerytowany rusznikarz wojskowy. Na zakończenie zwiedzania właściciel pokazuje swój unikalny własnoręcznie wykonany karabin, którego kolba w całości pokryta jest masą poroży jeleniowatych i parostków sarnich… no cóż jednym słowem …robi ogromne wrażenie.

Poniższa galeria prezentująca wybraną kolekcję zbiorów, które znajdują się w Muzem  na pewno nie odda, tego co można zobaczyć na własne oczy. Jeżeli ktoś zechciałby będąc w Krynicy lub pobliżu odwiedzić to fascynujące miejsce przy ulicy Halnej 37, to własciciel Pan Józef  serdecznie zaprasza. Muzeum można odwiedzać od wtorku do niedzieli w godzinach 9.00-16.00. Najlepiej jednak przed planowaną wizytą osobiście się skontaktować pod numerem telefonu +48 507 497 694 z Panem Józefem, wówczas właściciel postara się osobiście oprowadzić i opowiedzieć  i swoich zbiorach.

 

GALERIA ZDJĘĆ Z PRYWATNEGO MUZEUM PRZYRODNICZO ŁOWIECKIEGO „ŁUCZAKÓWKA”: