O Naszym kole

Nasze koło jest kołem stosunkowo młodym, zostało założone w 1982. W przyszłym roku będziemy obchodzić jubileusz trzydziestolecia koła. Gospodarkę łowiecką prowadzimy w przepięknym zakątku Polski : Beskidzie sądeckim i Kotlinie sądeckiej. Nasze łowiska, to obszar obejmujący ponad osiem tysięcy hektarów, charakteryzujący się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu. Najwyższym szczytem górskim w naszych obwodach łowieckich jest Przehyba ( 1.175 m n.p.m.) z którego szczytu rozciąga się przepiękny widok w kierunku Tatr i Pienin. Ekosystem naszych łowisk stwarza korzystne warunki bytowania wielu gatunków zwierząt. Licznie występują gatunki łowne: Gęsi, Kaczki, Jarząbki, Kuropatwy, Gołębie grzywacze, Zające, Lisy, Borsuki, Kuny, Dziki, Sarny i Jelenie. Przy odrobinie szczęścia spotkasz także gatunki prawnie chronione: Niedźwiedzie brunatne, Wilki czy też Rysie. Gospodarowanie populacjami zwierząt łownych w naszych łowiskach z perspektywy ciągle pogarszającego się stanu środowiska przyrodniczego, stawia przed myśliwymi naszego koła bardzo duże wyzwania. Oprócz prac gospodarczych wykonywanych przez nas w łowiskach, służących ochronie gatunków zwierząt w szczególnie trudnej dla nich porze roku – zimie, widzimy także inne aspekty, które wpływają na teraźniejsze łowiectwo. Coraz bardziej niezbędna w działalności naszego koła staje się wiedza ekologiczna. Wiedza ta  pozwala lepiej zrozumieć funkcjonowanie poszczególnych populacji zwierząt łownych w warunkach niekorzystnych zmian środowiska przyrodniczego, a przez to racjonalnie użytkować i skuteczniej chronić zwłaszcza gatunki zagrożone i ich środowisko bytowania. Wszystkie podejmowane przez nas działania przyczyniły się do wzrostu populacji zwierzyny szczególnie pożądanej w łowiskach, których populacje jeszcze nie tak dawno gwałtownie spadały. Szczególne miejsce w życiu naszego koła zajmuje etyka i kultura łowiecka, która jest  fundamentem szeroko pojmowanego przez nasze koło  łowiectwa. Jest ona dla nas nie tylko zbiorem nakazów wynikających z prawodawstwa, ale głównie zbiorem zasad moralnych, którymi powinien się charakteryzować każdy z myśliwych należących do koła łowieckiego „Darz Bór”.