Informacja – prace gospodarcze

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Nowym Sączu w dniu 11 czerwca uchwaliło zmiany, w których odstąpiono od wypłacania wynagrodzenia za wykonane prace gospodarcze w łowisku. Wszyscy koledzy myśliwi poniżej 65 lat, którzy do tej pory nie wykonywali żadnych prac gospodarczych, zobowiązni byli do wniesienia opłaty ryczałtowej w wysokości 200zł w każdym sezonie, jako opłaty za prace społeczne na rzecz Koła. Walne Zgromadzenie Koła zmieniło te zasady, i zobowiązało każdego myśliwego do przepracowania w każdym roku gospodarczym 16 godzin roboczych. Myśliwi, którzy nie przepracują takiej ilości godzin, zobowiązani będą do wniesienia opłaty, za każdą nie przepracowaną godzinę w wyskości 30zł. Po zakończeniu każdego sezonu Skarbnik Koła będzie rozliczał przepracowane godziny i pobierał stosowną opłatę za nie przepracowane godziny proporcjonalnie do wyznaczonego limitu godzin. W przypadku nie przepracowania ani jednej godziny będzie to kwota 480 zł.

Na chwilę obecną Zarząd wyznacza trzy terminy wykonywania prac grupowych w łowisku. Są to następujące dni : 23 lipca (sobota), 20 sierpnia (sobota), 10 września (sobota). W wyżej wymienionych terminach zbiórka myśliwych będzie przy domku myśliwskim w Gaboniu o godzinie 8:00, podczas której zostaną przydzielone prace, które zostały zaplanowane do wykonania. Koledzy myśliwi, którzy zdecydują się na wykonywanie prac na rzecz łowiska, są proszeni o potwierdzenie swej obecności, na co najmniej dwa dni wcześniej u Kolegi Podłowczego Leszka Stanisza. W razie jakichkolwiek pytań, można zasięgnąć informacji u dowolnego Członka Zarządu Koła.

         Przypominamy również, że Walne Zgromadzenie Koła, uchwaliło podniesienie składki członkowskiej z 240zł do 400zł na rok.

Darz Bór.