Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, w dniach: od 18 maja do 7 czerwca 2020 na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Akcja ta będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotu, oraz jej ręczne wyłożenie.

DARZ BÓR