Komunikat Zarządu Okręgowego PZŁ w Nowym Sączu.

W związku z sytuacją związaną z wystąpieniem na terenie naszego kraju choroby COVID-19, Biuro Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Nowym Sączu pracuje zdalnie.

W związku z tym:

  • Siedziba biura przy ul. Kusocińskiego 47 w Nowym Sączu jest zamknięta dla interesantów do odwołania.
  • Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji pocztą elektroniczną na adres zo.nowysacz@pzlow.pl. Jeśli potrzebują Państwo niezwłocznie przesłać dokumenty do Zarządu Okręgowego prosimy o ich zeskanowanie i przesłanie pocztą elektroniczną na ten sam adres.
  • Wszelkie umówione spotkania zostają odwołane.
  • Pracownicy biura Zarządu Okręgowego przechodzą na zdalny tryb pracy. Prosimy o kontakt drogą elektroniczną.
  • W sprawach wyjątkowo pilnych istnieje możliwość załatwienia ich w ramach dyżurów pracowniczych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 18 449 04 10.
  • Prosimy o śledzenie na bieżąco strony internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Nowym Sączu http://www.pzlownowysacz.pl.

DARZ BÓR