Walne Zgromadzenie

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Nowym Sączu, działając na podstawie § 38 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, zwołuje na dzień 20 maja 2023 ( sobota ) Walne Zgromadzenie Członków Koła. Odbędzie się ono o godzinie 9:00 w domku myśliwskim w Gaboniu.

W związku z tym, że podczas WZ, będą poruszane ważne sprawy dotyczące działalności naszego koła, oraz wybory do organów koła, Zarząd prosi o obowiązkową obecność wszystkich Członków Koła.