Elektroniczna książka pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” informuje, że od dnia 1 sierpnia 2020 wprowadza elektroniczną książkę ewidencji pobytu myśliwych w łowisku (EKEP), podczas wykonywania polowania indywidualnego. Od tego terminu, dotychczasowy sposób rejestrowania wyjść przestaje funkcjonować.

Aby uzyskać dostęp do elektronicznej książki, należy założyć konto na platformie PZŁ https://systemkl.pzlow.pl i postępować zgodnie z instrukcjami. Po zarejestrowaniu konta należy na swój telefon, pobrać bezpłatną aplikację „PZŁ EKEP” z „Sklep Play” lub „APP Store”. Po wprowadzeniu wcześniej otrzymanych danych logowania do konta, można rozpocząć korzystanie z książki w wersji elektronicznej.

W szczególnych sytacjach dopuszczalne będzie wpisanie pobytu do elektronicznej książki, przez Łowczego, Sekretarza, lub innego myśliwego posiadającego dostęp do elektronicznej książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Darz Bór.