Witamy w serwisie internetowym koła łowieckiego
"Darz Bór" w Nowym Sączu

„A za tą mgłą na koniec, jak wieść gminna głosi. Ciągnie się bardzo piękna, żyzna okolica, główna królestwa zwierząt i roślin stolica”

Adam Mickiewicz – „Pan Tadeusz”

W historii Polski łowiectwo zajmuje znaczące miejsce i wnosi wymierny wkład do materialnej i duchowej kultury narodu. Znalazło to odzwierciedlenie w sztuce,
w literaturze, malarstwie i muzyce, formując trwałe wartości etyczne, oraz zwyczaje łowieckie. Rolą współczesnych myśliwych jest kultywować i wzbogacać te wartości.
Zaszczytem i powinnością każdego myśliwego jest osobisty udział w ochronie zwierzyny i zagospodarowaniu łowisk, rzetelne przestrzeganie norm prawa
i etyki łowieckiej.
Łowiectwo jest szczególną dziedziną życia społecznego, która łączy ochronę przyrody ojczystej z polowaniem. Posiada walory kulturotwórcze, wychowawcze,
oraz gospodarcze. Zadania z zakresu łowiectwa realizują myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim, którzy są równocześnie członkami naszego koła łowieckiego.

Serdecznie zapraszamy do szerszego zapoznania się z naszą stroną internetową
„DARZ BÓR”

Koło-łowieckie-darzbór-Nowy-Sącz
Nasze koło
Kultura łowiecka
Koło-łowieckie-darzbór-Nowy-Sącz
Kalendarz polowań
Koło-łowieckie-darzbór-Nowy-Sącz
Spotkasz w naszym łowisku