Walne Zgromadzenie Członków Koła.

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Nowym Sączu działając na podstawie par. 55 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zwołuje na dzień 24 lipca (sobota) 2021 Walne Zgromadzenie Członków Koła. Odbędzie się ono w domku myśliwskim na Gaboniu o godz. 9:00. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w Kraju prosimy o uczestnictwo w maseczkach ochronnych podczas Walnego Zgromadzenia. Obecność na WZ będzie brana pod uwagę przy wydawaniu upoważnień do polowania indywidualnego przez Łowczego Koła.