Walne Zgromadzenie Członków Koła

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Nowym Sączu działając na podstawie par. 55 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zwołuje na dzień 26 września (sobota) 2020 Walne Zgromadzenie Członków Koła. Odbędzie się ono w domku myśliwskim na Gaboniu o godz. 9:00. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w Kraju prosimy o uczestnictwo w maseczkach ochronnych podczas Walnego Zgromadzenia.

Darz Bór