SERWIS INTERNETOWY KOŁA ŁOWIECKIEGO "DARZ BÓR"
W NOWYM SĄCZU

Jubileusz 35-lecia Koła "Darz Bór"

Zarząd Koła Łowieckiego "Darz Bór" oraz Komitet Organizacyjny Jubileuszu 35-lecia Koła informują, że zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Koła numer 15E/2017 z dnia 29 kwietnia 2017 r, każdy członek Koła zobowiązany jest do wpłaty kwoty 170,00 zł na ufundowanie sztandaru Koła, oraz związane z jego przyjęciem koszty. Powyższą kwotę należy wpłacić w terminie do dnia 1 czerwca 2017 r na rachunek bankowy Kola Łowieckiego Darz Bór: 

Numer rachunku:  91 8805 0009 0034 4247 2000 0010 

Koło Łowieckie "Darz Bór" ul. Nawojowska 15/22  33-300 Nowy Sącz 

Tytuł wpłaty: Zakup sztandaru.

Zgodnie z par. 43, pkt.2 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, nieuregulowanie powyższej kwoty może skutkować skreśleniem z listy członków Koła.

Darz Bór