SERWIS INTERNETOWY KOŁA ŁOWIECKIEGO "DARZ BÓR"
W NOWYM SĄCZU

Dodatkowe polowania

Z powodu czasowego zakazu przenoszenia broni ( decyzja administracyjna Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11.10.2018 par1, pkt.2), oraz w związku z koniecznością zintensyfikowania pozyskania zwierzyny grubej a w szczególności dzików, Zarząd Koła Łowieckiego "Darz Bór" podjął decyzję o zorganizowaniu dodatkowych polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019, na terenie obwodów 222 i 244. Poniżej plan dodatkowych polowań:

18 grudzień 2018, zbiórka: Gaboń Domek,

20 grudzień 2018, zbiórka: Obidza Majdan,

22 grudzień 2018, zbiórka: Gaboń Domek,

27 grudzień 2018, zbiórka: Jazowsko Szkoła,

29 grudzień 2018, zbiórka: Olszanka Remiza,

5 styczeń 2019, zbiórka: Opalana,

Bal myśliwski, polowanie Hubertowskie - WAŻNE INFORMACJE

Zarząd koła łowieckiego "Darz Bór" informuje, że zaszła zmiana w terminie balu, oraz terminie polowania Hubertowskiego. Terminy podane w rozesłanych do członków koła informacjach, oraz planie polowań, są w tym zakresie NIEAKTULANE !!  Na uroczystym balu spotykamy się w dniu 4 listopada (niedziela). Nasze spotkanie rozpocznie Msza Święta w kościele w Gołkowicach, o godzinie 15.00.  Po mszy zapraszamy na bal do  lokalu "Zacisze". W związku ze zmianą terminu balu, zmianie ulega także termin polowania Hubertowskiego, na które zapraszamy w dniu 3 listopada ( sobota). Zbiórka myśliwych w domku myśliwskim w Gaboniu o godzinie 8.15

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Koła

Zarząd Koła Łowieckiego "Darz Bór w Nowym Sączu, działając na podstawie par. 55 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego , zwołuje na dzień 26 maja 2018 (sobota) Walne Zgromadzenie Członków Koła. Odbędzie się ono w domku myśliwskim w Gaboniu o godzinie 9.00

DARZ BÓR

Uroczystość z okazji Jubileuszu 35 lecia Koła

Zarząd Koła Łowieckiego "Darz Bór" oraz Komitet Organizacyjny Jubileuszu 35 lecia koła, mają zaszczyt zaprosić na obchody 35 lecia istnienia koła, oraz uroczystości nadania sztandaru.

Uroczystość odbędzie się w dniu 11 listopada i rozpocznie się Mszą św. w kaplicy w Skrudzinie o godzinie 14-tej, przy udziale pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości. Podczas mszy nastąpi poświęcenie sztandaru. Po mszy odbędą się główne uroczystości jubileuszowe oraz biesiada myśliwska dla zaproszonych gości.

Polowanie Hubertowskie 2017

Zapraszamy wszystkich myśliwych i kandydatów na uroczyste "polowanie hubertowskie" w dniu 4 listopada. W tym roku, inaczej niż w latach ubiegłych (z uwagi na zaplanowane obchody 35 lecia w następnym tygodniu), polowanie rozpoczniemy pod domkiem myśliwskim w Gaboniu o godzinie 8.00.
Polowanie hubertowskie w dniu Św. Huberta, wyróżniać się będzie zachowaniem historycznych wzorców  i ceremoniałów łowieckich.

Darz Bór !!

Jubileusz 35-lecia Koła "Darz Bór"

Zarząd Koła Łowieckiego "Darz Bór" oraz Komitet Organizacyjny Jubileuszu 35-lecia Koła informują, że zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Koła numer 15E/2017 z dnia 29 kwietnia 2017 r, każdy członek Koła zobowiązany jest do wpłaty kwoty 170,00 zł na ufundowanie sztandaru Koła, oraz związane z jego przyjęciem koszty. Powyższą kwotę należy wpłacić w terminie do dnia 1 czerwca 2017 r na rachunek bankowy Kola Łowieckiego Darz Bór: 

Numer rachunku:  91 8805 0009 0034 4247 2000 0010 

Koło Łowieckie "Darz Bór" ul. Nawojowska 15/22  33-300 Nowy Sącz 

Tytuł wpłaty: Zakup sztandaru.

Zgodnie z par. 43, pkt.2 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, nieuregulowanie powyższej kwoty może skutkować skreśleniem z listy członków Koła.

Strzeleckie Mistrzostwa okręgu nowosądeckiego PZŁ

Zarząd koła łowieckiego "Darz Bór" zaprasza członków macierzystych koła do składania swoich kandydatur do reprezentowania naszego koła w Strzeleckich Mistrzostwach Okręgu Nowy Sącz, które odbędą się w dniu 28 maja 2017 r. Reprezentacja koła powinna składać się z 3 zawodników, którzy będą startować w "klasie powszechnej". Kandydatury należy składać Zarządowi Koła przed Walnym Zgromadzeniem w dniu 29 kwietnia. Szczegółowe informacje dla zainteresowanych można uzyskać u członków Zarządu.

Dodatkowe polowania zbiorowe w sezonie łowieckim 2016 / 2017

Zarząd koła łowieckiego "Darz Bór" informuje, że zostały wyznaczone dodatkowe terminy polowań zbiorowych na drapieżniki w obwodzie 222. Zbórki myśliwych w wyznaczonych miejscach o godzinie 8.00. Poniżej terminarz:

21 stycznia (sobota) - miejsce zbiórki: "Pod Wardęgą/Barcynki", obwód: Podegrodzie, Naszacowice.

4 luty (sobota) - miejsce zbiórki: "U Pogwizda", obwód: Jazowsko, Kadcza.

18 luty (sobota) - miejsce zbiórki: "Podegrodzie - kościół", obwód: Mokra Wieś.

25 luty (sobota) - miejsce zbiórki: "Maszkowice - most na Dunajcu", obwód: Maszkowice.

Darz Bór.

Fotorelacja z targów łowieckich Expo Hunting

W dniach 10-12 kwietnia na terenie targów Expo Silesia w Sosnowcu odbyła się szósta edycja międzynarodowych targów łowieckich "Expo Hunting". W tegorocznej edycji wzięła udział rekordowa ilość dwustu wystawców z 9 krajów, reprezentujących ponad 400 światowych marek. Targom towarzyszył bogaty program blisko pięćdziesięciu wydarzeń towarzyszących. Tegoroczną edycję targów odwiedziło ponad 9,5 tysiąca zwiedzających, wśród nich byli także członkowie naszego koła łowieckiego.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z targów "Expo Hunting 2015" umieszczonej w galerii zdjęć w naszym serwisie internetowym.

Zmiana rachunku bankowego

Zarząd Koła informuje, że uległ zmianie numer rachunku bankowego Koła "DARZ BÓR". Wszystkie bieżące płatności należy dokonywać na rachunek bankowy w Łąckim Banku Spółdzielczym, 33-390 Łącko 814 . Rachunek numer:  91 8805 0009 0034 4247 2000 0010