SERWIS INTERNETOWY KOŁA ŁOWIECKIEGO "DARZ BÓR"
W NOWYM SĄCZU

WESOŁYCH ŚWIĄT

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,

oraz odpoczynku w rodzinnym gronie.

Nowego Roku, spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, szczęścia i powodzenia

DARZ BÓR

Bal myśliwski 2019

Zarząd Koła Łowieckiego "Darz Bór" zaprasza członków Koła, wraz z osobami towarzyszącymi na coroczny bal myśliwski. Odbędzie się on w dniu 9 listopada, w restauracji "Zacisze" w Gołkowicach. Zainteresowani członkowie koła, proszeni są o zgłaszanie udziału do Sekretarza Koła do dnia 27 października. 

DARZ BÓR

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie członków koła.

Zarząd Koła Łowieckiego "Darz Bór w Nowym Sączu, działając na podstawie par. 55 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego , zwołuje na dzień 8 czerwca 2019 r. (sobota) Walne Zgromadzenie Członków Koła. Odbędzie się ono w domku myśliwskim w Gaboniu o godzinie 9.00

DARZ BÓR

Uroczystość z okazji Jubileuszu 35 lecia Koła

Zarząd Koła Łowieckiego "Darz Bór" oraz Komitet Organizacyjny Jubileuszu 35 lecia koła, mają zaszczyt zaprosić na obchody 35 lecia istnienia koła, oraz uroczystości nadania sztandaru.

Uroczystość odbędzie się w dniu 11 listopada i rozpocznie się Mszą św. w kaplicy w Skrudzinie o godzinie 14-tej, przy udziale pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości. Podczas mszy nastąpi poświęcenie sztandaru. Po mszy odbędą się główne uroczystości jubileuszowe oraz biesiada myśliwska dla zaproszonych gości.

Jubileusz 35-lecia Koła "Darz Bór"

Zarząd Koła Łowieckiego "Darz Bór" oraz Komitet Organizacyjny Jubileuszu 35-lecia Koła informują, że zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Koła numer 15E/2017 z dnia 29 kwietnia 2017 r, każdy członek Koła zobowiązany jest do wpłaty kwoty 170,00 zł na ufundowanie sztandaru Koła, oraz związane z jego przyjęciem koszty. Powyższą kwotę należy wpłacić w terminie do dnia 1 czerwca 2017 r na rachunek bankowy Kola Łowieckiego Darz Bór: 

Numer rachunku:  91 8805 0009 0034 4247 2000 0010 

Koło Łowieckie "Darz Bór" ul. Nawojowska 15/22  33-300 Nowy Sącz 

Tytuł wpłaty: Zakup sztandaru.

Zgodnie z par. 43, pkt.2 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, nieuregulowanie powyższej kwoty może skutkować skreśleniem z listy członków Koła.