SERWIS INTERNETOWY KOŁA ŁOWIECKIEGO "DARZ BÓR"
W NOWYM SĄCZU

Kryteria selekcji

Uchwała nr 71/2009

Naczelnej Rady Łowieckiej

z dnia 8 września 2009


w sprawie przyjęcia Okresowych zasad selekcji i gospodarowania populacjami jelenia szlachetnego w celu zwiększenia udziału III klasy wieku byków?.

Naczelna Rada Łowiecka działając na podstawie par. 108 pkt. 12 Statutu PZŁ, po uwzględnieniu stanowiska Komisji Hodowlanej NRŁ dotyczącego konieczności zwiększenia udziału III klasy wieku jeleni byków w populacjach nieustabilizowanych,

postanawia:

1.    Zawiesza się stosowanie części załącznika do uchwały 57/2005 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 22 lutego 2005 "Zasady selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału" dotyczącą JELENIA SZLACHETEGO.

2.    Wprowadza się "Okresowe zasady selekcji i gospodarowania populacjami jelenia szlachetnego w celu zwiększenia udziału III klasy wieku byków" - będące załącznikiem do niniejszej uchwały.
3.    Po upływie 3 lat od wejścia uchwały w życie Naczelna Rada Łowiecka przeprowadzi analizę i ocenę efektów wprowadzenia "Ramowe zasady gospodarowania populacjami jelenia szlachetnego w celu zwiększenia udziału III klasy wieku byków"
4.    Uchwała wchodzi z dniem 01 marca 2010.

Prezes
Naczelnej Rady Łowieckiej
/-/
Andrzej Gdula