SERWIS INTERNETOWY KOŁA ŁOWIECKIEGO "DARZ BÓR"
W NOWYM SĄCZU

Kalendarz polowań

Lp. Zwierzęta łowne Polujemy
1.
Łosie
byki , klępy, łoszaki obejmuje się całoroczną ochroną
2. Jelenie szlachetne byki od 21.08. do końca lutego
łanie od 1.10 do 15.01
cielęta od 1.10 do końca lutego
3. Jelenie sika byki, łanie, cielęta od 1.10 do 15.01
4. Daniele byki od 1.10 do 31.01
łanie, cielęta
od 1.10 do 15.01
5. Sarny kozły od 11.05 do 30.09
kozy, koźlęta
od 1.10 do 15.01
6. Dziki lochy od 15.08 do 15.01
pozostałe (odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki)
przez cały rok
7.
Muflony
tryki
od 1.10 do końca lutego
owce, jagnięta
od 1.10 do 15.01
8. Borsuki
0d 1.09 do 30.11
9.
Tchórze, kuny (leśne i domowe)
od 1.09 do 31.03
10.

Lisy

Jenoty, norki amerykańskie i szop pracz

od 1.06 do 31.03

przez cały rok

11.
Piżmaki
od 11.08 do 15.04
12.
Zające szaraki, dzikie króliki
od 1.11 do 31.12
a w drodze odłowu do 15.01
13.
Bażanty
koguty
od 1.10 do końca lutego
kury
tylko w OHZ (bażanta) od 1.10 do 31.01
14.
Kuropatwy
od 11.09 do 21.10
a w drodze odłowu do 15.01
15.
Kaczki
krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice
od 15.08 do 21.12
16.
Gęsi

zbożowe, białoczelne

gęgawe

od 01.09 do 21.12  a na terenie woj. zachodniopom. lubuskiego, welkopolskiego, dolnośl. do 31.01

od 01.09 do 21.12 a na terenie woj. zachodniopom. lubuskiego, wielkopolskiego,  dolnośl. do 31.01

17.
Łyski
od 15.08 do 21.12
18.
Gołębie grzywacze
od 15.08 do 30.11
19.
Słonki
od 1.09 do 21.12
20.
Jarząbki
od 1.09 do 30.11

Przez cały rok wolno polować na:

borsuki, tchórze, kuny: na terenach na któych występuje Cietrzew lu Głuszec 

lisy: na terenach obwodów łowieckich, na których występuje Cietrzew lub Głuszec lub  prowadzono

w ostatnich dwóch latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy

piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.