SERWIS INTERNETOWY KOŁA ŁOWIECKIEGO "DARZ BÓR"
W NOWYM SĄCZU

Kontakt

Adres do korespondencji:
KOŁO ŁOWIECKIE "DARZ BÓR"
33-300 NOWY SĄCZ
UL. NAWOJOWSKA 15/22


Możesz także, zostawić nam wiadomość, korzystając z poniższego formularza. Odpowiedź wyślemy na wprowadzony adres e-mail. Uwaga: Administratorem danych jest koło łowieckie „Darz Bór” z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 15/22, 33-300 Nowy Sącz. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Jestem świadomy/a, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póź. zm.) oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.